Život medzi
životmi

Život medzi životmi

Prečo to pred nami utajujú?

Učenie o karme je jediné, ktoré dokáže vysvetliť to, v čom všetky náboženské a politické ideológie zlyhávajú. Vysvetľuje: Aký je zmysel a cieľ života. Čo je to osud. Prečo sa mi stalo to či ono. Čo je to smrť. Čo je zlo. Prečo je na svete utrpenie. Prečo existujú rozdiely medzi ľuďmi. Čo je nadanie. Čo je láska a vedomie. Prečo nemáme pohŕdať druhými. Prečo máme byť láskaví. Ozrejmuje jedinečným spôsobom zmysel ľudského života, bytia a podstaty sveta. Je schopné od základu zmeniť nazeranie na ľudský život a súčasne môže vynikajúco pomôcť riešiť naše životné problémy. Je tým najdôležitejším učením, ktorému by ste mali venovať svoj čas a štúdium.184 s., 8,00 €, u nás len 5,- eur

Prečítaj si ukážku

Zatajení Slovania
prvých storočí

Zatajení Slovania prvých storočí

Všetko bolo inak...

Viete, že sme boli okradnutí o 500 rokov našej histórie? Ako je to možné? A kde sídlili dovtedy, keď podľa historikov odrazu doslova zaplavili obrovskú oblasť Európy od Baltiku až po Jadran, a na západe až po Rýn? Odpoveď, že asi v močaristých oblastiach ukrajinskej Pripjate, je skutočne neuveriteľná! A tieto šíre priestory vraj predtým obývali bojovné kmene nemeckých Germánov. Uskutočnilo sa vôbec také sťahovanie národov v 5. - 6. storočí? Vymenilo sa kompletne obyvateľstvo na ploche asi 2-och miliónov km2? Skutočne bol prvým vládcom slovanských národov v našich končinách až kráľ Samo počiatkom 7. storočia? A čo bolo predtým? Takýto model dejín je falošný a skreslený! Predkladáme Vám dôkazy početnej skupiny dejepiscov z 18.- 19. storočia, ako i od bádateľov zo súčasnosti, že ide len o účelové nemecké klamstvo - pangermanizmus, ktoré sa umelo udržuje v historiografii až do dnešných dní. Poctivý výskum ukazuje, že pôvodní Germáni - údajne nemeckého pôvodu, boli vlastne Slovania. A preto aj prvé storočia letopočtu v našich krajoch nepatria Nemcom, ale našim priamym slovanským predkom.208 s., 15,00 €, u nás len 13,- eur

Kdo jsme my
SLOVANÉ

Kdo jsme my Slované?

Příchod Slovanů

Na hodinách dejepisu sme sa učili, že starí Slovania sa sem vraj priťahovali odniekaľ z východu niekedy v 6.- 8. storočí. Predtým tu vraj žili Kelti, Germáni a iné neslovanské kmene. Pod ťarchou nových faktov, získaných na základe moderného genetického výskumu, sa táto teória o neskorom príchode Slovanov do Európy dnes rúca ako domček z karát. Všetko nasvedčuje tomu, že predkovia dnešných Slovanov boli autochtónnymi obyvateľmi Európy. Potvrdzujú to nielen rôzne genetické výskumy ale aj lingvistické analýzy. Aký je pôvod starovekých kmeňov Keltov, Germánov ap.? Ako to bolo s tzv. sťahovaním národov? Čo o tom prezrádzajú archaické názvy a toponýmia? Celý rad faktov a indícií svedčí o tom, že Praslovania tu už boli dávno pred údajným historickým príchodom slovanských kmeňov do Európy. Ukazuje sa, že staroslovančina má úplne špeciálne postavenie v rámci tzv. rodiny indoeurópskych jazykov. Poznanie dávnej histórie a predhistórie určite nebude nikdy úplné, ale dnešné poznatky nielen poodhaľujú závoj nevedomosti, ale úplne menia dnešné prevládajúce názory na dejiny starých Slovanov i celej Európy.

256 s., 15,00 €, u nás len 13,00 €

Prečítaj si ukážku

Naše knihy:


 Krvavé impérium - NEFALŠOVANÁ HISTÓRIA - H. H. Wille, K. Šlapota, B. Šlapota, kolektív
Ako zbohatli Američania na rope vďaka opráciam tajných služieb Napadlo vám niekedy, že exitujú dve histórie? Jedna pre masy a druhá pre zasvätených? Málokto si plne uvedomuje, že minulé storočie bolo najprevratnejším obdobím rozvoja ľudskej civilizácie Storočím obrovského ekonomického a vedecké rozvoja, ale i obdobím najničivejších svetových vojen. V tejto netradičnej rozsiahlej publikácií majú čitatelia možnosť pozrieť sa na svetové udalosti úplne inými očami ako sa to bežne v historických dielach píše. Dozviete sa o tom, čo vlastne bolo a je tým hnacím motorom celého priemyselného a hospodárskeho rastu. Postupne, aj keď nesystematicky, je tu prebrané mnoho svetových udalostí. Ako Američania zbohatli? Ako a prečo vznikla svetová hospodárska kríza? Ako vznikla 1. svetová vojna? Zabudnite na Sarajevský atentát. Kto a prečo ju rozpútal? Kto na tom zarobil? Keď historické fakty sú úplne odlišné od skutočnosti. Kto urobil revolúciu v Rusku a prečo? Čo sa v tom čase v Rusku dialo? Ako sa zakladal ďalší požiar v Európe? Účelové výmysly a realita. Mnohé vecí sa udialo úplne inak ako sa oficiálne tvrdí. A čo 2. svetová vojna. Bol za tým skutočne len Hitler? Atómová hrozba svetu. Pokusy o povojnovú konsolidáciu. Berlínska kríza. Schumannov plán. Európa po 2. svetovej vojne. Vytváranie nepriateľov. Propaganda a dezinformácie. Diverzia proti ČSSR. Dnes už nič z toho nie je pravda. Spojenci nám vždy chceli len dobre? Ešte stále tomu veríte? Idey európskeho zjednotenia. Ťažké a dlhé rokovania. Špionáž proti Rusku. Hospodárska vojna proti socializmu. Vojenské obkľučovanie. Vojensko-priemyselný komplex. Krach Ruska i socializmu, atd. Bohato ilustrované.
Prečítaj si ukážku
704 s., 29,0 €, u nás len 25,00 €

 Tajomstvo dutej Zeme - Robinsonová Dianne
Posolstvo z Telosu Báje a legendy o dutej Zemi sprevádzajú ľudstvo snáď už od úsvitu dejín. V škole sme sa ale učili niečo iné, že v Zemi predsa žiadne dutiny nie sú. Čo sú to za zaostalé rozprávky a výmysly? Alebo, že by na týchto názoroch bola aspoň byľka pravdy? Kto ho vie? Denne sa dozvedáme nové a nové neuveriteľné veci. Jedného dňa sa snáď dozvieme pravdu aj Telose. Táto kniha je o telepaticky prijatom posolstve a odkaze obyvateľov Dutej Zeme nám, žijúcim na jej povrchu. Čo nám odkazujú a chcú zvestovať podzemšťania?
159 s., 9,0 €, u nás len 7,00 €

 Čo neviete o karme - Peter Michel
Karma a milosť Aký je vzťah svetových náboženstiev ku karme a reinkarnácii? Aký je vzťah kresťanstva k reinkarnácii? Prečo kresťanstvo zamlčuje pravdu o reinkarnácii? Čo hovoria filozofi o karme a reinkarnácii? Reinkarnácia vo svetovej literatúre. Obmedzuje karma našu slobodu? Protirečí reinkarnácia učeniu o evolúcii? Meníme pohlavia pri reinkarnovaní? Čo nám dáva štúdium našich minulých životov? Súvisí nejako karma a dedičnosť? Dedíme pri reinkarnácii svoje nadanie a charakter? Existujú choroby karmického pôvodu? Pomáha reinkarnačná terapia? Protirečia si Božia milosť a učenie o karme? Čo dnes chýba kresťanstvu? Aká je teda tajomstvo Božej milosti? Aký význam má učenie o karme a reinkarnácii pre ľudstvo a prečo to pred nami zamlčujú?
148 s., 7,0 €, u nás len 7,00 €

 Karma a reinkarnace - Mary Ann Woodward
Proč jste tam, kde jste Nejslavnější americký jasnovidec a léčitel Edgar Cayce o karme a reinkarnaci. Jaké neznámé sily jsou vytvářené našimi myšlenkami a skutky? Proč kardinálně ovlivňují naše budoucí životy? Proč je náš nynější život plný problému a konfliktu? Nebo v něm vládnou láska a harmonie? Od čeho závisí naše karma a reinkarnace? Jaké jsou bariéry našeho duchovního růstu? Jaké jsou důsledky rozvodu na naši karmu? Jaký význam mají dobré či zlé rodinné vztahy pro náš osud? Vybíráme si sami své budoucí rodiče? Existuje skupinová karma? A kdy se znovu narodíme? Jaká je vlastně filosofie reinkarnace?
160 s., 9,0 €, u nás len 8,00 €

 Superkríza prichádza - Jozef Pacher
Tajomstvá globálneho finančného podvodu Dennodenne prichádzame do styku s peniazmi, ale rozumieme im aspoň trochu? Skade sa berú? Ako vlastne vznikajú? Čo to vlastne peniaze sú? Viete, že vznikli vlastne podvodom? Prečo zanikol tzv. zlatý štandart? Ako vznikla najväčšia finančná konšpirácia v dejinách? A aké má následky dodnes? Prečo vznikajú ekonomické krízy? Aká je výška skutočného amerického dlhu? Dá sa vôbec zaplatiť? Je kolaps súčasného svetového systému nevyhnutný? Komu sme vlastne všetci dlžní? Dokedy to ešte vydrží? Prichádza superkríza a naozaj prídeme o všetko?
Prečítaj si ukážku
168 s., 8,0 €, u nás len 6,00 €

 Vyhubia nás epidémie - Amo Karlen
Nepoznané dejiny ľudstva a mikróbov Pandémia COVID 19 v dnešnej dobe vyvolala zvýšený záujem o otázky nebezpečenstva hroziaceho nám zo strany najrôznejších infekčných onemocnení a vírusov. Tento záujem je úplne opodstatnený, lebo v minulosti epidémie zabili viac ľudí ako vojny. Keď sa pozrieme do histórie ľudstva zistíme, že mnohé udalosti sa stali úplné inak ako nám ich prekladá povrchná oficiálne historiografia. Epidémie mali obrovský vplyv na históriu ľudstva. Závisel od nich rozkvet i zánik celých civilizácii. Vyhladili populácie celých kontinentov. Spôsobili zánik ríši Mayov, Aztékov a Inkov. Osýpky a kiahne v minulosti masovo vraždili. A nebezpečenstvo stále pretrváva. Objavila sa nielen ebola, ale aj malária, týfus i žltá zimnica sú stále tu. Stále viac sa šíria nielen sa nakazené komáre ale aj zákerné kliešte. Ani hlodavce pri šírení nemocí nemožno podceňovať. Ani s boreliózou sme si stále neporadili. Mikróby sa nepredvídateľne a rýchlo prispôsobujú . Čo nás ešte čaká?
Prečítaj si ukážku
320 s., 12,0 €, u nás len 8,00 €

 Mystérium hyperborey - Marián Kapolka
Veľké tajomstvá zasvätencov V dejinách ľudstva je omnoho otvorených otázok, aj keď vám to v škole nepovedia. Napríklad tajomstvá predpotopných udalostí a súvislosti so zničenou Atlantídou sú nám aspoň ako tak známe aj z diela starovekého filozofa Platóna. Čo ale vieme o údajnej mýtickej pravlasti bielej rasy ďaleko na severe – o Hyperborey? Hovorili o nej mnohí starí grécki dejepisci i perzské mýty. Bola vraj tiež zničená, pre zmenu obrovskými prívalmi snehu a ľadu. Čím bola spôsobená táto pohroma? Sú tu ale aj mnohé iné otázky. Napríklad sú tzv. „zasvätenci“ naozaj dobrodincami, alebo sú služobníkmi temných duchovných síl? Sú pod vedením temného planetárneho vedomia, spojeného s planétou Saturn? Sme uzavretí v „matrixe“ padlého archanjela? Ak áno, dá sa z tohto väzenia oslobodiť? Ako s tým súvisí učenie Budhu, indických véd a kresťanskej gnózy? Atď.
208s., 11,0 €, u nás len 9,00 €

 Zašlá sláva slávnych Slávov - Jozef Pachner
Vynára sa z hĺbky vekov zašlá sláva slávnych Slávov Za našu bohatú históriu sa skutočne nemusíme hanbiť.Nový pohľad na dejiny Slovanov. Moderná genetika prepisuje históriu.Existovalo sťahovanie národov tak ako sa učí v školách? História Slovanovtrvá celé tisícročia. Tak, kde sú vlastne naše korene? Prečo sa vlastne voláme Slováci?Kto bol Antonín Horák a čo urobil pre skúmanie dávnej histórie.Kto sú to búratelia mýtov?Patrili aj legendárni Vandali medzi slovanské kmene?A viete o tom, že nie Kelti, ale Slovania razili slávne bratislavské biateky?Na Slovensku je ešte mnoho neobjasnených historických záhad,pusťme sa po ich stopách.
Prečítaj si ukážku
245s., 13,0 €, u nás len 9,00 €

 Tajomstvo stratenej Tartárie - Jozef Pacher
Dejina ako ich nepoznáte Napadlo vám niekedy, že dejiny v skutočnosti mohli byť celkom iné, ako sa to učíme v škole? Keď začneme dôkladnejšie študovať históriu s prekvapením zistíme, že všeličo tu akosi nesedí. Ako je to možné? Je to len naša neznalosť alebo došlo k úmyselnému falšovaniu oficiálnej histórie? Počuli ste o tom, že my Slovania sme možno potomkami najstaršej európskej civilizácie? Viete o tom, že genetika prepisuje celú históriu Slovanov, ale v našich školách sa stále učí po starom? Vedia to už Slovinci, Rusi, Poliaci, len naši slovenskí a českí historici sa stále akosi boja. Prečo? Existovala dávna civilizácia za Uralom? Existovala Hyperborea? Čo o tom hovoria staré indické eposy? Tajuplný príbeh stratenej Tartárie. Došlo ku katastrofickej zmene podnebia? A nebolo to ani tak dávno? Exitovali v minulosti zázračné zbrane? Kto vlastne porazil Napoleona v Rusku? Ako to bolo s údajnou inváziou Mongolov do Ruska a Európy? Aké sú teda skutočné neskreslené dejiny? A týka sa to aj nás na Slovensku. Je tu priveľa otázok a paradoxov, aby oficiálne história mohla byť pravdivá.
Prečítaj si ukážku
216 s., 15,0 €, u nás len 0,00 €

 Zážitky z neba - Adelma von Vay
Dejina ako ich nepoznáte Nevery, vraždy, lúpeže, klamstvá, lakomosť, pýcha, egoizmus a iné hriechy či vášne a nevyhnutné tresty za ne. Podivuhodné správy z iných svetov.
Čo sa s nami deje po smrti? Prečo sú rozprávania jednotlivých duchov také rozdielne? Aké sú ich skúsenosti z iných svetov? Ako to súvisí s našimi životmi tu na tejto zemi? Existuje teda karma? Existujú neviditeľné sféry medzi Zemou a Slnkom? Sú to len rozprávky alebo akási podivuhodná virtuálna realita? Aká je vlastne pravda?
Prečítaj si ukážku
216 s., 10,0 €, u nás len 9,00 €

 Čo nesmiete vedieť - Marián Kapolka
Čo pred nami historici zatajujú Čo pred nami vedci a historici zatajujú? Mnohé vedecké a historické akože fakty nie sú také jednoznačné, ako učenci tvrdia. Ba neraz doslova naopak. Viaceré tzv. nedotknuteľné ikony, či piliere vedy a histórie sa v poslednej dobe poriadne otriasajú. Ani dejiny Zeme a ľudstva nie sú plynulé. Zanikli alebo akoby z ničoho nič sa stratili celé civilizácie. Ako je to možné? Prečo napríklad zanikla Veľká Tartária? Je globálne otepľovanie skutočné alebo ide len o účelový výmysel? Nové vedecké fakty nie sú konšpirácie. A čo naše predstavy o vesmíre? Nie sú mylne? Čo prezrádzajú staroveké mapy? Kedy boli skutočne zničené Pompeje? Ako je to s datovaním rôznych historických udalostí? Niečo tu nesedí. Prebehlo vôbec sťahovanie národov? Alebo si aj to vymysleli len poniektorí historici? A viete, že sa aj presne vie, kedy, kto a prečo to urobil? Ostatní to len otrocky opisujú a tvária sa učene a bohorovne. Prečo naši slovenskí a českí historici zatajujú svojich predchodcov? Prečo pred nami zatajujú pravdu?
216 s., 15,0 €, u nás len 14,00 €

 Zachráňte Európu - Darina Vergesová-Durcová
Imigrácia alebo invázia Šokujúca pravda o súčasnom Nemecku. Blúznenie o multi-kulti a krutá realita. Ako dopadne štát s nezodpovednými politikmi. Spolunažívanie s hosťami pani Merkelovej. Žiadna slušnosťani vďačnosť. Európa sa dobrovoľne podriaďuje? Vyučovanie je takmer nemožné. Štatistiky sa falšujú. Zamlčovaná kriminalita. Také zločiny tu doteraz neboli. Migrácia ako „ľudské“ právo? Pracovné sily pre Nemecko? Zabudnite. Utajení teroristi. Neuveriteľné príbehy. Top snáď nie je ani možné. Promigračná propaganda ide na plné obrátky. Kto z toho prosperuje? Chobotnica mimovládok. Kresťanské kríže sa odstraňujú. Z kostolov budú mešity. Zosmiešňovanie Ježiša Krista. Koľko to stojí a kto to platí? Kúpení novinári a tajné služby. A vraj strážni psi demokracie? Snáď tomu neveríte? Kto usmerňuje nemecké média? Televízne vymývanie mozgov. Šialenstvo slniečkarov a zelených. Kto vlastne vládne v Európe?
216 s., 9,0 €, u nás len 7,00 €

 Stala sa Maďarom krivda? - Edita Tarabčáková
Skutočná pravda o Trianone V roku 2020 si pripomíname 100. výročie vzniku tzv. Trianonskej zmluvy. Žiaľ, na Slovensku žije len málo ľudí, ktorí vedia, že táto zmluva je pre občanov tejto republiky, tohto národa historicky najdôležitejší dokument, bez ktorého by nemohol existovať ani náš dnešný štát. Je nesmierne smutné a súčasne zahanbujúce, že si to obyvatelia Slovenska neuvedomujú. Z tejto nevedomosti nemožno viniť študentov, lebo im to v škole nepovedali. Žiaľ, ani ich rodičov, lebo ani tí to nevedia, ani im to nik nepovedal. Je to zásadná chyba školstva, ale aj médií a našich politikov. Na druhej strane, neexistuje Maďar, nech už žije kdekoľvek na svete, ktorý by nevedel, čo Trianon znamená. Každý rok si celé Maďarsko smútočne a oficiálne pripomína výročie podpísania tejto zmluvy. Maďari sústavne už 100 rokov vykrikujú ako im bolo ublížené, ako boli okradnutí, ako strašne trpia. Je to pravda alebo len úmyselne živená a šírená lož? Ako to v skutočnosti bolo? Čo viedlo k tzv. národnej tragédii Maďarov a rozpadu Uhorska? Boli to šialení a nezodpovední maďarskí politici a krutý národnostný útlak Slovákov. Aké to malo dopady pre nás? Prečo sa s tým Maďari stále nevyrovnali a požadujú revízie hraníc? Čo to pre nás znamenalo a znamená. Hutne a zrozumiteľne podané množstvo historických faktov a argumentov.
160 s., 10,00 €, u nás len 7,00 €

 Proč se vraždí v Palestíně - Nidal Saleh
Kdo jsou oběti a kdo teroristé Na blízkom východe to vrie už celé desaťročia. Nejde len o strašné, vlečúce sa vojny v Iraku, Sýrii, krvavé boje v Jemene, ale aj dlhodobo pretrvávajúci konflikt Palestíncov a židov v Izraeli. Ako to vzniklo a ako sa vyvíja? Vynikajúci znalec politických pomerov Blízkeho východu podáva erudovaný a objektívny popis histórie i súčasného stavu útlaku palestínskeho národa vo svojej vlastnej domovine. Prináša celý rad cenných dokumentov a svedectiev, ku ktorým sa naši čitatelia dostávajú inak len veľmi ťažko. Aké sú historické fakty, legendy a falzifikácie? Ako vlastne vznikol judaizmus? Ako sa zneužíva archeológia pre koloniálne zámery? Izraelská expanzia a palestínsky exodus. Počuli ste už o obchode s obeťami holokaustu? Čo to vlastne je? Schizofrénia práva, myslenia alebo naprostý morálny úpadok? Na tieto a celý rad podobných otázok nájdete odpovede v tejto faktograficky bohatej, prekvapivo otvorenej publikácii.
208 s., 10,00 €, u nás len 9,00 €

 Hrdinskí Rusi - J. V. Tarle a kolektív
V súčasnosti sme svedkami intenzívneho úsilia falzifikovať históriu Ruka. Pritom ruský národ musel mnohokrát za nesčíselných obetí bojovať za svoju holú existenciu. Táto kniha je vydareným prierezom dejín Ruska od 12. storočia až po rok 1945, kedy národy ZSSR porazili nemeckých interventov. Kniha zachytáva tie najťažšie etapy ruských dejín. Súčasne predstavuje čitateľom vybraných vynikajúcich vojvodcov, akými boli Alexander Nevský, Dimitrij Donský, Minin, Požarovskij, Suvorov, Kutuzov, Nachimov, Brusilov, a aj niektorých veliteľov slávnej Červenej armády. Autori sa neobmedzujú len na vojnové udalosti. Podávajú aj širší rámec vtedajších zahraničných a domácich udalostí a pomerov. Čitateľ sa tak hlbšie zoznámi nielen s vojenskou minulosťou Ruska, ale aj s vtedajším ekonomicko-spoločenským vývojom. Kniha je preto cenným prehľadom minulosti Ruska a pomôže čitateľom lepšie pochopiť nielen vojenský, ale i politický vývoj v minulosti i v súčasnosti.
296 s., 14,00 €, u nás len 13,00 €

 Kdo jsme my Slované? - Dušan Polanský
Všetko bolo inak... Na hodinách dejepisu sme sa učili, že starí Slovania sa sem vraj priťahovali odniekaľ z východu niekedy v 6.- 8. storočí. Predtým tu vraj žili Kelti, Germáni a iné neslovanské kmene. Pod ťarchou nových faktov, získaných na základe moderného genetického výskumu, sa táto teória o neskorom príchode Slovanov do Európy dnes rúca ako domček z karát. Všetko nasvedčuje tomu, že predkovia dnešných Slovanov boli autochtónnymi obyvateľmi Európy. Potvrdzujú to nielen rôzne genetické výskumy ale aj lingvistické analýzy. Ako to teda bolo? Pozrime sa na genetické pozadie dnešných Európanov. Ktoré migračné vlny a aké procesy mali na toto zloženie najväčší vplyv? Aký je pôvod starovekých kmeňov Keltov, Germánov ap.? Ako to bolo s tzv. sťahovaním národov? Čo o tom prezrádzajú archaické názvy a toponýmia? Ako sme pokročili s lúštením tzv. neprečitateľných archaických nápisov? Celý rad faktov a indícií svedčí o tom, že Praslovania tu už boli dávno pred údajným historickým príchodom slovanských kmeňov do Európy. Ukazuje sa, že staroslovančina má úplne špeciálne postavenie v rámci tzv. rodiny indoeurópskych jazykov. Poznanie dávnej histórie a predhistórie určite nebude nikdy úplné, ale dnešné poznatky nielen poodhaľujú závoj nevedomosti, ale úplne menia dnešné prevládajúce názory na dejiny starých Slovanov i celej Európy.
Prečítaj si ukážku
256 s., 15,00 €, u nás len 13,00 €

 Zatajení Slovania prvých storočí - Marián Kapolka
Všetko bolo inak... Viete, že sme boli okradnutí o 500 rokov našej histórie? Ako je to možné? Prisťahovali sa Slovania do strednej Európy a na Balkán až v niekedy v 6. - 7. storočí, ako tvrdí oficiálna historiografia? A kde sídlili dovtedy, keď podľa historikov odrazu doslova zaplavili obrovskú oblasť Európy od Baltiku až po Jadran, a na západe až po Rýn? Odpoveď, že asi v močaristých oblastiach ukrajinskej Pripjate, je skutočne neuveriteľná! A tieto šíre priestory vraj predtým obývali bojovné kmene nemeckých Germánov. Ako mohli tí zaostalí Slovania vytlačiť z ich sídiel dobre vyzbrojených Germánov? Uskutočnilo sa vôbec také sťahovanie národov v 5. - 6. storočí? Vymenilo sa kompletne obyvateľstvo na ploche asi 2-och miliónov km2? O tom niet v starých prameňoch ani slovíčka! Ako to teda bolo? Skutočne bol prvým vládcom slovanských národov v našich končinách až kráľ Samo počiatkom 7. storočia? A čo bolo predtým? Dnes sa čoraz jasnejšie ukazuje, že takýto model dejín je falošný a skreslený! Predkladáme Vám dôkazy početnej skupiny dejepiscov z 18.- 19. storočia, ako i od bádateľov zo súčasnosti, že ide len o účelové nemecké klamstvo - pangermanizmus, ktoré sa umelo udržuje v historiografii až do dnešných dní. Poctivý výskum ukazuje, že Germáni - údajne nemeckého pôvodu, boli vlastne Slovania. A preto aj prvé storočia letopočtu v našich krajoch nepatria Nemcom, ale našim priamym slovanským predkom. Patríme medzi starobylé národy a mali by sme byť hrdí na svoj pôvod a dejiny.
208 s., 15,00 €, u nás len 13,- eur

 Život medzi životmi - Dr. Joel L. Whitton, Phd., Joe Fisher
Prečo to pred nami utajujú? Učenie o karme je jediné, ktoré dokáže vysvetliť to, v čom všetky náboženské a politické ideológie zlyhávajú. Vysvetľuje: Aký je zmysel a cieľ života. Čo je to osud. Prečo sa mi stalo to či ono. Čo je to smrť. Čo je zlo. Prečo je na svete utrpenie. Prečo existujú rozdiely medzi ľuďmi. Čo je nadanie. Čo je láska a vedomie. Prečo nemáme pohŕdať druhými. Prečo máme byť láskaví. Ozrejmuje jedinečným spôsobom zmysel ľudského života, bytia a podstaty sveta. Je schopné od základu zmeniť nazeranie na ľudský život a súčasne môže vynikajúco pomôcť riešiť naše životné problémy.
Je tým najdôležitejším učením, ktorému by ste mali venovať svoj čas a štúdium.
Prečítaj si ukážku
184 s., 8,00 €, u nás len 5,- eur

 Slovník aktuálnych pojmov a výrokov – Fakty absentujúce v učebniciach a v hlavnopr(ú)dových médiách – Ján Dudáš
Čo robiť, aby ste sa nestali obeťou manipulácie médií a treťosektorových vymývačov mozgov? Čo by ste mali vedieť, aby ste sa nestali len užitočnými idiotmi a bábkami v rukách médií? Preštudujte si túto knihu! Varujeme vás, je to náročné a miestami až šokujúce čítanie. Skoro každý výrok treba myšlienkovo stráviť a doslova ho poprežúva. Ide o iné pohľady, iné súvislosti ako sa bežne študentom a občanom podsúvajú. Ale ak pociťuje pri pokusoch o premýšľanie bolesti, radšej sa do toho vôbec nepúšťajte. Fakt sa to nedá čítať ako román so šťastným koncom, ale vaša námaha bude nakoniec odmenená intelektuálnym obohatením. Už z obsahovej štruktúr je vidieť, že autor nie je poznačený optikou „humanitných vzdelancov“. Dielo je rozdelené do šiestich logických okruhov: slovník pojmov, všeobecné výroky, politika domáca, zahraničná, humanitné disciplíny, veda a náboženstvá. Obsahuje veľké množstvo najrozmanitejších výrokov. Napadlo vám niekedy, že všeobecne používané pojmy by v skutočnosti mohli mať celkom iný význam a súvislosti, ako nás to učili v škole? Keď sa pozorne začítate do tejto knihy nadobudnete dojem, akoby tu bolo stále viac otvorených otázok ako pravdivých tvrdení .
Prečítaj si ukážku
280 s., 15,00 eur, u nás len 13,- eur
 O Brezne trochu inak – …po našom po hugánsky – Danuša Ďurčíková
Kniha je venovaná všetkým Hugáňom a ich potomkom, nech sú už kdekoľvek na svete. Bohaté, poučné a vtipné dielo zachytáva pre budúce generácie viac ako 3500 nárečových výrazov, slovných spojení, zaužívaných zvratov, prísloví, pranostík a vinšov, ktoré sú doložené vetnými príkladmi, výrokmi a dialógmi. Autorka takto približuje nárečie a kultúru svojich horehronských predkov v írečitých prejavoch ich každodenného života. Zachytáva atmosféru zašlej doby a necháva plne vyznieť danému slovu. Pred očami sa nám zjavujú naši blízki, príbuzní, priatelia, susedia, ktorí už nie sú medzi nami. Čitateľ sa dozvie aj mnoho zaujímavostí, faktov z histórie a kultúry, staré recpty, zvyklosti, ktoré sú pretkné spomienkami a svojským humorom autorky. Nárečie, výroky a život starých Brezňanov, ako sme ich poznali, ako zostali v našich spomienkach, srdciach i dobových dokumentoch. Nielen na čítanie, ale vhodné i ako príležitostný darček.
Prečítaj si ukážku
392 s., 29,00 eur, u nás len 27,- eur
  Naše dejiny úplne inak – Putovanie po stratených stopách Slovanov – Alan Dolog
Bohato ilustrovaná (516 obrázkov) kniha plná prekvapivých a objavných faktov o našej dávnej minulosti. Ako je to možné, že ste o tom nikdy nepočuli? Ide len o omyly historikov alebo o zámernú kamufláž našich dejín? Bol Trenčín tým záhadným, mnohými hľadaným a neznámym centrom Samovej ríše? Kde vlastne bolo sídlo legendárneho Mojmíra, Svätopluka a svätého Metoda? Kde bol pochovaný slávny vojvodca Atila? Kde leží jeho hrob? Viete, prečo bolo Slovensko také dôležité pre Rimanov? Viete, ako mnoho ich tu bolo? Ešte stále veríte tým rozprávkam, že Mikulčice boli sídlom Veľkej Moravy? Viete, aký je hlavný dôvod utajovania našej skutočnej histórie? Vydajte sa spolu s autorom na objavné cesty za našimi utajovanými dejinami po málo známych a neznámych lokalitách nielen Slovenska, ale i susedných krajín.
kniha je plnofarebná
Prečítaj si ukážku
400 s., 29,00 eur, u nás len 27,- eur
  Utajovaná história slovenskej kuchyne – Bol Kolumbus klamár? – Robert Ihring
Mnohí dnes už vedia a iní zase tušia, že stará história Slovanov, našich predkov i Slovenska bola úplne iná ako sa píše v učebniciach. Ani to nie je žiadnym tajomstvom, že aj história Uhorska a starých Maďarov bola iná, ako to tvrdia oficiálne maďarské, a žiaľ i naše učebnice. Ani legendárny svätý Štefan, na ktorého sú Maďari takí pyšní, by nikdy nebol bez Slovákov kráľom Uhorska, atď. Málokto ale vie, že aj dejiny gastronómie v Uhorsku, a teda aj na Slovensku boli úplne iné, ako je to popísané v múdrych knihách. Ako sa teda stravovali naši predkovia obyčajný ľud a šľachta? Ako vznikli mnohé u nás obľúbené recepty? Tradície, maškrty a aj unikátne recepty. Skade sa zobrali na Slovensku moriaky ešte pred objavením Ameriky? Bol Krištof Kolumbus klamár? Priniesli kukuricu, fazuľu, tekvicu ap. do Európy až španielski moreplavci? Viete, že svetoznáma maďarská klobása je vlastne slovenský vynález? Viete, že aj u nás na Slovensku sa zbierali, jedli a aj exportovali do sveta najdrahšie huby sveta? Prečo nie sme pyšní na našu domácu slovenskú kuchyňu? Len ju nepoznáme alebo nemáme dostatok národného sebavedomia? Prvá kniha o aristológii v slovenčine, bohato farebne ilustrovaná (291 obr.).
kniha je plnofarebná
Prečítaj si ukážku
280 s., 29,00 eur, u nás len 27,- eur
  Veľké slovanské dobytie sveta – pokalypsa po roku 1000. Dejiny boli celkom iné – Marián Kapolka
Napadlo vám niekedy, že svetové dejiny v skutočnosti mohli byť celkom iné, ako sa to učíme v škole? Keď začneme dôkladne študovať históriu, nadobudneme dojem, akoby história bola akási pretrhnutá. Mnohí vedci tvrdia, že došlo k veľkej globálnej katastrofe, ktorá dejiny celkom zmenila. Existuje mnoho dôkazov, a to nielen geologických, archeologických, aleaj v kalendároch chýbajú celé stáročia. Ako je to možné? Je to len naša neznalosť alebo došlo k úmyselnému falšovaniu oficiálnej histórie? Ako je možné, že mnohé kroniky na základe, ktorých bola vytvorená oficiálne história existujú len v opisoch opisov? Sú tieto opisy pravé, alebo ide o vymyslené falzifikáty? Sú uznávaní stredovekí historici, len firmy s ručením obmedzeným?
Aké boli skutočné neskreslené dejiny? A týka sa to, a to veľmi, aj nás na Slovensku. Je tu priveľa otázok a paradoxov, aby to mohla byť pravda. Je nevyhnutá zmena koncepcie skúmania dejín? Kedy vlastne skutočne začal náš kresťanský letopočet? Ak ste doteraz ešte neboli prekvapení, tak teraz určite budete.
Prečítaj si ukážku
320 s., 15,00 eur, u nás len 14,00 eur
  VŠETKO BOLO INAK – Pravek sa nekonal - – Marián Kapolka
Stále novšie a novšie vedecké objavy ukazujú, že nielen vznik človeka, ale aj celá história ľudstva boli úplne iné, ako sa učíme v škole. Kto a prečo sfalšoval históriu? O čom svedčia pyramídy? Nesedí dokonca ani datovanie významných svetových udalostí v minulosti. Je celá história ľudstva sfalšovaná? Prečo? Kto to urobil? Dokonca ani to, čo sa bežne učíme v školách asi nie je pravda! Ako to bolo vlastne s históriou Rímskej ríše? Sú to skutočne historické záznamy alebo obyčajné podvrhy? A čo dejiny nás Slovanov? Nezdajú sa Vám tiež akési čudné?
Prečítaj si ukážku
248 s., 15,00 eur, u nás 13,00 eur
  Utajované dejiny USA - Skurvená Amerika – Karlheinz Deschner
Američania sú najbezzákonnejší národ sveta, kde pokrytectvo prekonáva všetky medze. Tak je to od vzniku USA až po dnešok. Klamstvo je každodenným pokrmom politikov i občanov. Začalo to už osídľovaním amerického kontinentu. Červení boli diabli a bieli boli svätcami. Lenže bolo to všetko práve naopak. Vraždenie a zabíjanie mierumilovných Indiánov bolo na každodennom poriadku. Vyhubili stovky kmeňov, státisíce, milióny nevinných ľudí. Bezbranných Indiánov štvali ako divú zver. A to boli iba začiatky. Tak to začalo a tak pokračuje až do dnešných dní. Ani všetky tie rozprávky o puritánoch, o vzniku USA, americkej ústave, slobode a demokracii, atď. nie sú pravdivé. Ukradli Texas, Kaliforniu, okradli Mexiko, atď.. Aj boj slávneho prezidenta Lincolna proti otroctvu sú len rozprávky, lebo to všetko bolo inak. Išlo len a len o peniaze.
Prečítaj si ukážku
296 s., 15,00 eur, u nás 13,00 eur
  Dávnoveká Európa - Viktor Timura
Na základe svojho mnohoročného bádania známy slovenský autor rozkrýva zákulisie zmanipulovaných dejín Európy, ktoré vyplývalo z protislovanského zamerania západnej Európy po viac ako dve tisícročia.
V pozadí boli a naďalej sú mocensko-politické záujmy Západu. Európania, ako dokladá autor, žijú vo falošnom historickom povedomí. Takzvaný príchod Indoeurópanov v 3. tisícročí pred n. l. aj s indoeurópskym jazykom je zámerná manipulácia, ktorej zmyslom je odviesť pozornosť od významu a úlohy, ktorú Slovania v najstarších dejinách Európy zohrali a naďalej zohrávajú. Tomuto účelu mala slúžiť aj myšlienka, že Slovania prišli do dnešných priestoroch len v 5. či 6. storočí.
Skutočnosť je však celkom iná. Na základe syntézy súčasných poznatkov viacerých vedeckých disciplín publikácia prichádza s novým pohľadom na európske dejiny, na pôvod Európanov a najmä na pôvod, začiatky a úlohu Slovanov, ktorú v najstarších dejinách zohrávali. Boli to Slovania, ktorí sformovali najstaršie civilizácie na svete a vytvorili aj prvé písmo na svete, z ktorého čerpali podnety a preberali znaky (piktografy) všetky nasledujúce civilizácie, vrátane mezopotámskej, ktorá vznikla o viac ako dve tisícročia neskôr ako staroslovanské civilizácie. O tom sa žiaľ v Európe mlčí, mlčí sa o tom aj u nás. Východiskom autorových prístupov je antropológia – vznik a vývoj človeka, jeho vedomia a s ním spojený rozvoj schopnosti, zvlášť rečí a jazyka, ktoré viedli aj k diferenciácií pôvodne jednotnej európskej populácie – severokaukazskej, europidnej čeľade. Základným cieľom analyticko-syntetického uvažovania autora je pôvod, začiatky a vývoj Slovanov. Publikácia prináša okrem toho celý rad ďalších zaujímavých poznatkov a skutočnosti i nových pohľadov, aké doteraz neboli publikované.
Najsmutnejšie na celom tomto divadle je, že západní bádatelia sú oboznámení s väčšinou nových poznatkov z archeológie, antropológie, mytológie, jazykovedy a ďalších, ku ktorým významnou mierou od polovice 20.storočia  prispeli slovanskí bádatelia, napriek tomu sa na zmanipulovaných európskych dejinách nič nezmenilo a nemení. Potvrdzuje to len skutočnosť, že ani súčasné mocensko-politické záujmy v Európe a vo svete sa nezmenili, naďalej zotrvávajú na proti slovanských postojoch.
Prečítaj si ukážku
576 s., 29,00 eur, u nás 27,00 eur
  Anjeli a dévovia - Flower A. Newhouse
Správy o anjeloch sa zachovali už od najstarších čias. Vystupujú nielen v mýtoch, ale i posvätných knihách dávnych ľudských civilizácií. Žeby sa všetci boli mýlili? Existujú anjeli a akí teda sú?
Autorka úprimne oboznamuje čitateľov s tajomstvami neviditeľných obyvateľov anjelskej ríše. Tieto žiarivé bytosti sú prítomné vo všetkom, čo sa deje v prírode a zaslúžia si našu hlbokú lásku a úctu. Pomáhajú nám, aj keď sme si toho nie vedomí. Bez ich aktívnej účasti a pomoci by sme sotva zvládli naše pozemské povinnosti.
112 str., 9,00 eur, u nás 7,00 eur
  Zázračný detox - Ottfried Weise
O detoxikácii vyšlo už mnoho kníh, a tak si čitatelia môžu oprávnene položiť otázku, či nejde o nejakú módnu záležitosť. Nie nejde. Je to dôkaz toho, že ide o veľmi dôležitú ozdravnú a profylaktickú procedúru. Autor knihy sa venuje problematike už celé desaťročia, a tak skutočne dokáže čitateľom kvalifikovane poradiť. Postupne preberá dôvody i jednotlivé spôsoby detoxikácie, ich výhody i nebezpečenstvá. Bylinky, pôsty, sauny, jogu, ajurvédu, špeciálne preparáty, ap. Vegetariánstvo či surová strava? Otravy ťažkými kovmi? Kvasinky? Ako najlepšie postupovať? Nie sme všetci rovnakí a každý potrebujeme iný prístup. Prečo rôzne diéty nefungujú a ako sa tomu vyhnúť. Ako postupne odstrániť aj dlhoročné onemocnenia, atď.
240 str., 12,00 eur, u nás 10,00 eur
  Zbohom zdravý rozum - Anthony Browne
Tiež sa vám zdá, že tí politici a novinári v posledných rokoch akosi tárajú? Čo je za tým? Prečo hovoria tak ako hovoria? Počuli ste už o sile tzv. politickej korektnosti, ktorá ovládla politiku, média, univerzity i celý verejný život? Chápete jej nebezpečenstvo? Chápete, že za väčšinu súčasných problémov, ktorým čelí západná spoločnosť, spôsobila práve táto „politická korektnosť“? Ako a kde vznikla? Aké sú jej metódy? Dá sa voči politickej korektnosti vôbec bojovať, alebo je tento zápas márny a celá naša civilizácia je už úplne stratená?
152 str., 7,00 eur, u nás 6,00 eur
  My Slovania pred 2000 rokmi - Metod Nečas
V školách nás učia, že naši predkovia Slovania sem do strednej Európy prišli až niekedy v 6. storočí. To ale nie je pravda. Už i len dôkladnejšie a pozorné štúdium starých antických autorov jednoznačne poukazuje na to, že tu žijeme od pradávna. Prečo školský dejepis tieto poznatky ignoruje? Čo je príčinou tohto nenormálneho stavu? Aká je pravda o tzv. sťahovaní národov? Kto sa skrýva pod starými názvami Semnoni, Markomani a Kvádi? Z čoho pochádzajú mená Slavus a Slovan? Odkiaľ sa vzali na Pohroní Slováci? Aké sú dôkazy starobylosti Slovanov v Európe, atď.
152 str., 7,00 eur, u nás 6,00 eur
  Všetko bolo inak, Marian Kapolka
Stále novšie a novšie vedecké objavy ukazujú, že nielen vznik človeka, ale aj celá história ľudstva boli úplne iné, ako sa učíme v škole. Kto a prečo sfalšoval históriu? Je to všetko úplne neuveriteľné a prekvapivé. Proste – všetko bolo inak.
Keď sa začnete hlbšie zaoberať prehistóriou ľudstva , zákonite musíte dospieť k tomu, že mnohé kacírske myšlienky sú plne oprávnené. Mnohé veci sú totiž akési nelogické a naproste odporujú mnohým faktom. Sú vedecké doktríny uniformizmu a darvinizmu správne? Alebo človek skutočne žil na Zemi spolu s dinosaurami? Odkiaľ vlastne pochádzame? Aké sú temné stránky prehistórie ľudstva? Sme skutočne výtvorom bohov Anunnaki? Čo spôsobovalo cyklické katastrofy na Zemi? Kedy nás čaká najbližšia katastrofa? Existuje dvanásta planéta? Čo nám naznačuje mayský kalendár? Kto postavil staroveké stavby? Nemajú náhodou prastaré legendy a texty pravdu? Ako to vlastne bolo s biblickou potopou, Babylonskou vežou, či dobou ľadovou? Bola vôbec doba ľadová? A keď bola – aká bola?
O čom svedčia pyramídy? Nesedí dokonca ani datovanie významných svetových udalostí v minulosti. Je celá história ľudstva sfalšovaná? Prečo? Kto to urobil? Dokonca ani to, čo sa bežne učíme v školách asi nie je pravda! Ako to bolo vlastne s históriou Rímskej ríše? Sú to skutočne historické záznamy alebo obyčajné podvrhy? A čo dejiny nás Slovanov? Nezdajú s Vám tiež akési čudné? Nelogické? Ukazuje sa, že dokonca ani dejiny kresťanstva nie sú pravdivé ! Ako to teda bolo? Jednoducho – všetko bolo inak!

Varovanie pre čitateľov:
Názory uvedené v tejto knihe väčšinou odporujú oficiálne prijatým teóriám a poučkám geológie, paleografie, historiografie a ďalších vedeckých disciplín. Nepovažujeme ich však za nejakú novú a jedine správnu, či neomylnú teóriu, tieto veci - fakty a hypotézy treba naďalej skúmať, zvažovať, upresňovať a potvrdiť alebo zavrhnúť, pokiaľ sa ukáže, že sú nesprávne a neodôvodnené.
Prečítaj si ukážku
248 str., 15,00 eur, u nás 15,00 eur
  ZAMLČANÉ DEJINY - Pôvod a začiatky Slovenov-Slovákov - Viktor Timura
Minulosť Slovanov, a s ňou súvisiaci pôvod a začiatky Slovenov-Slovákov, sú zaťažené účelovými dezinformáciami. Ich minulosť bola dlho zamlčovaná, prekrucovaná, spochybňovaná, zahmlievaná a odcudzovaná. Toto úsilie malo za cieľ vytrhnúť Slovákov z ic h vlastných koreňov. Historiografia pritom vyzdvihovala barbarstvá západného sveta, ako ideál ľudstva. Zamlčiavanie viacerých skutočností v historických udalostiach, a tých čo sa na nich zúčastňovali, vyplývalo z glorifikácie európskej historiografie o poslaní a víťaznom ťažení románsko-germánskych národov, o ich nadradenosti, a vydedením Slovanov z európskych dejín pri formovaní dnešnej Európy. S tým bola spätá snaha nahradiť Slovanov v najstarších európskych dejinách etnicky, národne i územne bezprizornými, nikdy neexistujúcimi Indoeurópanmi. Analýza poznatkov historických vied ponúka iný pohľad na slovenskú, slovanskú i európska minulosť ako sme ju doteraz vnímali.
publikácia má plnofarebnú prílohu
506 str., 29,00 eur, u nás 25,00 eur
  Blúdiace duše - Ako im aj sebe pomôcť
Stretli ste sa s niekým alebo počuli ste o niekom, koho trápi nezvládnuteľný duševný či psychosomatický problém? Vyskúšal už kde čo a nie a nie sa problému zbaviť? Autorka knihy, známa psychologička dr. Fioreová sa dlhé roky úspešne zaoberala práve takýmito pacientmi. Na základe svojich bohatých skúseností so stovkami pacientov dospela k záveru, že takmer 70 percent jej klientov trpelo tzv. privtelením blúdiacich duší, alebo inak povedané posadnutosťou. Nie takou akú vídavame v hororoch, ale takou normálnou, bežnou, akou trpia nevediac o tom mnohí ľudia v našom okolí. Ide o duchov, ktorí po smrti zotrvali v našom fyzickom svete, neodišli do duchovných svetov a stali sa tak vlastne bezdomovcami. Kniha ponúka nielen prekvapivé a zaujímavé informácie, ale aj nevšedný pohľad do praxe terapeuta.0 Príbehy pacientov sú veľmi poučné a môžu pomôcť aj mnohým čitateľom. Ako oslobodiť človeka od jeho psychických problémov, od závislostí, fóbií, od zmätku v jeho vnútri?
Autorka na konkrétnych prípadoch zrozumiteľne hovorí nielen o umieraní ale aj o posmrtnom prerode. O regresnej terapii, o jej výsledkoch, ako sama spočiatku pochybovala o tejto metóde, a ako ju nakoniec presvedčili jej kladné výsledky. Je neuveriteľné čítať o tom, ako najrozmanitejšie psychické ale i sexuálne problémy, napr. alkoholizmus, depresie, fóbie, neurózy, toxikománia, ale napr. i schizofrénia môžu súvisieť s posadnutosťou duchmi. Veľmi otvorene uvádza aj spôsoby ako odhaliť posadnutosť u seba či u iných, ako oslobodiť seba alebo iných od týchto privtelených bytostí. Celá jedna kapitola je venovaná ochrane a prevenciu pred posadnutosťou duchmi. Publikácia je určená nielen odborníkom ale i širokej čitateľskej verejnosti. Ponúka nielen pútavé ale aj veľmi poučné čítanie.
206 str., 9,00 eur, u nás 8,00 eur
  Krutá pravda a bezočivé lži, Henry Makow, Utajované dejiny sveta
Žijeme v dobe úpadku. Na toto svinstvo neexistuje rychlý liek. Satanský kartel bankárov nás degraduje a kolonizuje. Nejde o žiadne konšpirácie. Luciferiani šíria vedome samé podvody a lži. Je to krutý boj o rozum i dušu ľudstva. Nemilosrdný zápas o našu budúcnosť. Za chvíľu nám slobodu prejavu zakážu. Kontroverzný autor a kontroverzné témy. Komu slúži feminizmus a homosexualita? Prečo nám naordinovali sex, drogy a rozvrat rodiny? Šokujúca pravda o komunizme a iluminátoch. Špinavá hra televízie, reklamy a médií. Čo nechcú, aby ste vedeli.
288 str., 12,00 eur, u nás len 9,00 eur
  Psychológia davu, Gustave Le Bon
Pozoruhodné dielo francúzskeho autora o nerozmýšľaní a emóciach ľudí v mase. Je to vôbec možné? Čo sa to deje s ľuďmi, keď ich je mnoho pohromade? Ako rozmýšľa a koná masa ľudí? A rozmýšľajú vôbec ľudia, keď sú v dave? Čo sa pri tom s ľuďmi robí? Prečo sa tak čudne správajú? Dajú sa ľudia v dave ovplyvňovať? Ako vznikajú a akí sú vodcovia davov? Ako ovplyvniť názory a myslenie ľudí v dave? Kniha Psychológia davov je slávne dielo, ktoré je nielen stále citované v učebniciach spoločenských vied, ale výrazne ovplyvnilo politické myslenie i spoločenský vývoj. Od jeho napísania ho študovali stovky politikov všetkých možných ideológií, nielen často spomínaní Musssolini, Hitler, ale aj Roosvelt, De Gaule, liberáli i konzervatívci, psychoanalytici, sociológovia i marxisti,atď. Toto klasické dielo je doslova nadčasové, a po jeho prečítaní spoznáte odpovede na mnohé otázky, ktoré ste si doteraz kládli, a čudovali ste sa – ako je to vôbec možné?
160 str., 8,00 eur, u nás len 7,00 eur
  Utajované dejiny USA, Karlheinz Deschner
Všetci vieme, že dejiny USA sú kruté a veľmi krvavé, ale že to bolo a je až také hrozné a nemorálne, to sa vám ani vo sne nesnívalo. Po prečítaní tejto knihy pochopíte nielen čo a prečo sa stalo, ale aj to, čo sa teraz vo svete deje. Američania sú najbezzákonnejší národ sveta, kde pokrytectvo prekonáva všetky medze. Tak je to od vzniku USA až po dnešok. Klamstvo je každodenným pokrmom politikov i občanov. Začalo to už osídľovaním amerického kontinentu. Červení boli diabli a bieli boli svätcami. Lenže bolo to všetko práve naopak. Vraždenie a zabíjanie mierumilovných Indiánov bolo na každodennom poriadku. Vyhubili stovky kmeňov, státisíce, milióny nevinných ľudí. Bezbranných Indiánov štvali ako divú zver. A to boli iba začiatky. Tak to začalo a tak pokračuje až do dnešných dní. Ani všetky tie rozprávky o puritánoch, o vzniku USA , americkej ústave, slobode a demokracii, atď. nie sú pravdivé. Ukradli Texas, Kaliforniu, okradli Mexiko, atď.. Aj boj slávneho prezidenta Lincolna proti otroctvu sú len rozprávky, lebo to všetko bolo inak. Išlo len a len o peniaze.
Chceli by ste vedieť ako sa zrodili americkí milionári? Poctivou prácou? Tomu snáď ešte niekto verí? Dejiny amerického bohatstva sú najkrvavejšie dejiny sveta. Brutálne vykorisťovanie a potláčanie ľudských práv. Rabovanie latinskej Ameriky, prevrat za prevratom, dosadzovanie bábkových vlád, ale predovšetkým drancovanie a drancovanie, či už otvorené alebo sofistikované. Na to sú oni majstri.
V honbe za peniazmi sa neštítia ničoho. Aj s prvou svetovou vojnou to bolo úplne inak – ako vám povedali v škole. Kto bol v pozadí a prečo? A čo potom po vojne? Čo si myslíte nemali Američania náhodou prsty aj v ruskej revolúcii? Prečo to komunisti tajili? A čo Hitler, ako je možné, že jeden bezvýznamný politik odrazu zvíťazil vo voľbách? Veľmi čudné, veľmi čudné... a inak, ako o tom píšu historici. Niektoré veci sú totiž tabu. Stále, a také aj zostanú. Prečo vznikla 2. svetová vojna? Kto prehral a kto vyhral? Kto na tom zarobil? Ako to všetko bolo?
A čo bolo po vojne? Ako vznikla studená vojna a prečo? Alebo snáď aj vy veríte tej rozprávke, že Rusi, ktorí stratili vo vojne vyše 20 miliónov ľudí a mali zničené desaťtisíce domov, dedín, miest, ktorí nemali ani čo jesť, chceli napadnú Ameriku? Ako to teda bolo? A čo Vietnam, Kambodža, Laos? Čo tam tí mierumilovní Američania vlastne robili?
Po prečítaní tejto knihy pochopíte mnohé veci, ktoré sa vám ani nesnívali.
Prečítaj si ukážku
296 str., 15,00 eur, u nás 15,00 eur
  Dejiny Uhorska ako ich nepoznáte, Michal Tarabčák, Edita Tarabčáková
Pravdivé dejiny Uhorska – nie také, aké nám ich predstavujú maďarskí historici a naši slovenskí renegáti. Smutné a prekvapivé fakty o minulosti našej spoločnej uhorskej vlasti. Nebudete ľutovať.
Maďarskí historici maďarskú minulosť vždy prifarbovali a prifarbujú ju aj dnes, a je smutné, že aj naši historici tieto rozprávky stále preberajú. Mnohé udalosti sa stali totiž úplne inak ako to uvádza oficiálna história. Už samotnú situácia v strednej Európe pred príchodom ugorských kmeňov bola úplne iná, ako to píšu maďarskí historici. Aj vznik štátu, aj podiel našich predkov na jeho vzniku je zamlčovaný alebo prekrúcaný, ani žiaden kráľ Štefan by nežil bez našej pomoci. Aj so svätoštefánskou korunou to bolo všetko inak. Úplne podrobne sa dozviete celý príbeh. A aj aké mal pokračovanie.
Smutná je aj skutočnosť o údajnom hrdinskom boji Maďarov proti Turkom, lebo aj to bolo úplne inak. Maďari neboli ani ochrancami Európy a ani kresťanstva pred osmanskou expanziou, len sa do tej pozície nasilu pasujú. Kto vlastne bojoval proti Turkom? A čo sa dialo potom? Prečo bolo Uhorsko také zaostalé? Kto za to mohol? Čo sa stalo? A mnoho iných udalostí.
Aké sú fakty o násilnej maďarizácií obyvateľov Uhorska? Viete, že najviac sme trpeli my Slováci? Nie Chorváti, Srbi, Rumuni, ale my Slováci a a Rusíni. Uvidíte konkrétne čísla podľa oficiálnych maďarských štatistík.
A ako to bolo so zánikom Uhorska? Kto za to môže? Nie zlý Trianom, ako sa to vtĺka celé desaťročia do hláv občanom Maďarska a aj malým deťom, dokonca aj u nás na Slovensku. Boli to šialení a nezodpovední maďarskí nacionalistickí politici, ktorí Uhorsko definitívne zničili. Kto a ako? Čítajte pozorne. Mnoho vecí sa dozviete, mnoho veci pochopíte.
Prečítaj si ukážku
340 str., 15,00 eur, u nás 15,00 eur
  Pravda o Velestúre, Ján Ducár
To je najpodrobnejšia kniha o problematike Velestúru, ktorá dosiaľ vyšla. Aká je pravda o najzáhadnejšom nápise na Slovensku? Prečo ho niektorí naši historici spochybňujú? Ako a prečo to všetko bolo? Kto nám chce odoprieť našu históriu? Úplne nové a objavné vysvetlenie.
Autor čitateľov detailne oboznamuje čitateľov s históriou nálezu i stavom výskumu v súčasnosti. Objektívne uvádza všetky dosiaľ známe poznatky. Kde sa skrýva tajomný a slávny Velestúr? Kto, kedy a ako objavil neznáme epigrafy nad Kremnicou? Čo hovoria staré ľudové povesti? Zoznámite sa s objaviteľom nápisu, s jeho životom, ktorý bol naplnený obetavou a usilovnou prácou v v prospech nášho národa a mesta Kremnica. Zamyslite sa nad tým – prečo je tento čestný muž dodnes očierňovaný? Kto to robí? Čo sa tým sleduje? Aké boli a sú problémy s lúštením nápisu? Kde sa stratil záhadný Hrobový kameň? Ako sa na tie udalosti spomína súčasník Gustáv K. Zechenter –Laskomerský?
Uvedomujete si, že nález bol urobený v časoch najväčšieho útlaku Slovákov zo strany Maďarov? Akú úlohu zohral v príbehu maďarón Matunák? Čo ho kto mu viedlo? Prečo a ako sa stratilo dielo starého historika Bolského? Čo všetko ešte nevieme o našej histórii? Ako s tým súvisí Laurín a mnísi a pustovníci žijúci v pralesoch? Sami sa presvedčíte, že príbeh nálezu nápisov na Velestúre je skutočne veľmi zvláštny. Ako by si oficiálni akademickí historici želali, aby tento nápis vôbec neexistoval. Prečo? Runové nápisy existujú v iných krajinách a nik sa tomu nečuduje. Ale na Slovensku? – To predsa nie je možné! Prečo tu vládne takýto postoj? Zdá sa, že na túto záhadu sú historici jednoducho krátki. Ako súvisí Velestúrsky nápis a Kensingtonský runový kameň v USA? K slovu sa dostáva kryptografia. Ako to teda bolo?
Prečítaj si ukážku
204 str., 15,00 eur, u nás 15,00 eur
  Prečo sa počasie zbláznilo?
Čo sa to s tým počasím deje? Neskutočné horúčavy, raz chladno, raz doslova peklo? Žiadna zima, veľké suchá a bláznivé prehánky? Plno chorých ľudí... Že by sa nás skutočne pán Boh hneval a takto nás trestal? V poslednej dobe sme boli skoro všetci zaskočení veľkými výkyvmi počasia. Čo je príčinou týchto nepríjemných javov? Sú to klimatické zmeny? Alebo je za tým niečo iné? Počas celej ľudskej histórie je jedným z najneuveriteľnejších tvrdení to, že počasie súvisí s ľudským myslením, správaním a konaním. Je to možné? Alebo je to len stará povera či náboženské výmysly? Znie to neuveriteľne, ale mnohí to berú vážne. Nemali by sme sa nad tým aspoň zamyslieť? Ale to nie je všetko! Má to ďalekosiahle a negatívne dopady na naše zdravie! Ako sa to prejavuje? Čo všetko môžeme ešte očakávať? A čo sa dá proti tomu robiť? – Prečítaj si ukážku
148 str., 7,00 eur, u nás len 6,00 eur
  Dejiny Uhorska trochu inak
Všetky národy si svoje dejiny trochu prikrášľujú, len niektoré viac a iné menej. Maďari sú však v tejto oblasti doslova majstri. Fantazírovanie mnohých maďarských historikov nemá konca ani hraníc. Ako vyzerajú demystifikovné maďarské dejiny? Dozviete sa, že mnohí údajní maďarskí hrdinovia neboli Maďari ale Chorváti, Rumuni a zase iní maďarskí hrdinovia boli zradcami vlastného národa a kolaborantmi. Pred vašimi očami sa rozvinú príbehy Jána Huňadyho, Kráľa Mateja, či zradcu kresťanstva J. Zápoľského, dozviete sa ako na 400 rokov doslova zmizlo Uhorsko z mapy Európy a Maďari napriek tomu s hrdosťou oslavujú svoju 1000 ročnú ríšu. Boli to slávni hrdinovia: Žigmund Bátory, Štefan Bočkaj, Gabriel Betlen, Juraj Rákoci, Imrich Tókeli? Aká je pravda? A čo legendárni kuruci? Rozprávky a skutočnosť. Aké dôsledky mali ich hrdinské boje na územie Slovenska? Atď.... – Prečítaj si ukážku
144 str., 12,00 eur, u nás len 10,00 eur
  Komunistické zločiny a CIA
Utajované fakty o americkej špionážnej službe. Ako to vlastne bolo s komunistickými zločinmi? Prečo boli popravení Slánsky, Clementis a ďalší? Dočítate sa tu o veciach, o ktorých sa vám ani nesnívalo.Prečítaj si ukážku
164 str., 9,00 eur, u nás len 7,00 eur
  Osudy Židov Starej Turej
O tragédii židovského národa počas 2. svetovej vojny sa toho popísalo už mnoho. Všeobecne vieme toho o holokauste na Slovensku mnoho, ale zvyčajne nevieme skoro nič o tom, ako to bolo v našom alebo susednom meste. Uvedomujete si, že sa to týkalo aj vašich najbližších susedov? Ľudí, ktorí bývali celé desaťročia vedľa Vás, s ktorými sa vaši rodičia poznali od detstva, ľudí, ktorí bývali v domoch, v ktorých dnes bývate vy? Ako to všetko bolo? Koľko židovských spoluobčanov postihol holokaust vo vašom meste, vo vašej obci? Aké boli osudy židov v Starej Turej? Autorka priam s detektívnou dôkladnosťou pátrala v archívov a podrobne nás oboznamuje so životom a osudmi židov v jej rodnom meste. Luxusná kniha vo veľkom formáte s množstvom fotografii a spústov faktografických údajov je aj vhodným darčekom. Prečítaj si ukážku
164 str., 14,00 eur, u nás len 11,00 eur
 BESTSELLER – Základy mužského šovinizmu
Prečo sú muži svine??? – A skutočne sú? Alebo je to proste všetko inak? Kniha, ktorá vyšla v Čechách v 20. vydaniach. S humorom a bez servítky, vecne, miestami až kruto otvorene, rozoberá autor dnešné vzťahy mužov a žien. Najprv sa budete smiať. Po druhom prečítaní si však budete trhať vlasy. Je to zúfalstvo? Tragédia? - Kam sa to hrnieme? Naozaj sú všetky také!? Otvorená kritika zhubného feminizmu, ktorý dnes ničí našu kultúru a škodí nielen samotným ženám, deťom a ale celej spoločnosti. – Prečítaj si ukážku
144 str., 9,00 eur, u nás len 8,00 eur
LIEČENIE MODLITBOU
Čo vraví medicína o liečebných účinkoch modlitby? Je to len tvrdenie náboženských fanatikov, alebo to má racionálne vysvetlenie?
111 str., 6,00 eur, u nás len 4,00 eurá
Ponad víchrice
Výber poézie z celoživotnej tvorby známeho spisovateľa. Od ľúbostných veršov z mladosti až po buričské, dnešnej doby.
144 str., 6,00 eur, u nás len 4,00 eurá
ŽALUJEM – Neslýchané odhalenie – Záhada teroristického útoku 11. septembra 2001
Navždy si pamätajme americký vládny krvavý teror 11. septembra 2001 „Krv nevinných nech je naveky na vás a na vašom mene“ - vyjadrenie autora ku knihe. Dopodrobna rozoberá vsetky dostupné informácie o tomto teroristickom útoku a na záver po zhodnotení všetkých dôkazov tvrdí, že útok si američania urobili sami. Presný opak oficiálnej verzie – Prečítaj si ukážku
291 str., 11,00 eur, u nás len 8,00 eur

O láske a manželstve
Prečo sú niektoré manželstvá šťastné, a iné nie? Aký je zmysel ľudského života? Ako zlepšiť funkčnosť rodiny? Ľudské šťastie a láska.
154 str., 7,00 eur, u nás len 3,00 eurá

Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu
Všetko, čo ste chceli vedieť o duchovnej obrode slovenského národa, ale nemali ste sa koho opýtať! – Prečítaj si ukážku
216 str., 14,00 eur, u nás len 9,00 eur
Koniec alebo začiatok
Senzačné! Vo svete vládne chaos a zmätok. Civilizácia stráca smer a dych. Morálka ide dolu vodou. Ľudí ženie túžba po mamone. Čo sa s nami stane, atď.
214 str., 7,00 eur, u nás len 3,00 eurá
Zlomené krídla
Strhujúci životný príbeh známeho palestínskeho spisovateľa Dr. N. Saleha, autora kníh: Prečo sa vraždí v Izraeli, Nedotknutelní, Svedectvo o morálnom úpadku, atď. Lásky a sklamania od detstva až po súčasnosť.
310 str., 12,00 eur, u nás len 3,00 eurá
Máme ešte šancu
Kam kráča naša civilizácia? Aká bola história a aký je súčasný stav sveta? Neprerastú nám ekologické problémy cez hlavu? Hrozí 3. svetová vojna? Je možné ešte ľudstvo zachrániť?
132 str., 5,00 eur, u nás len 2,00 eurá
Zázračné obilniny
Liečivé a blahodárne účinky obilnín a ich použitie pri rôznych onemocneniach. Viete ako na ľudský organizmus pôsobí proso, pohanka, ale i obyčajný jačmeň, ovos, ryža, kukurica,…? Recepty na dobré, liečivé a jednoduché pokrmy. atď.
126 str., 5,00 eur, u nás len 2,00 eurá
Šokujúca pravda o človeku a bohu
Aký je cirkevný Boh? Sú ľudia slobodní a nezávislí? Falošné videnie sveta a života zámerne zavádza ľudí, je neobjektívne alebo fanatické. Ako to teda je?
175 str., 9,00 eur, u nás len 2,00 eurá
Veda a viera
Čo vám pán farár nepovie. Sú veda a náboženstvo zlúčiteľné? Cirkev mení taktiku. Teória dvojakej pravdy. Prečo veria niektorí vedci? O škodlivosti povier. Náboženstvo vo svetle dnešnej doby atď. Tak toto by si mal prečítať každý človek so zdravým rozumom.
156 str., 5,00 eur, u nás len 1,00 evro
Liečenie alternatívnou medicínou
Neuveriteľné príbehy. Môže nám alternatívna medicína pomôcť? V čom robí moderná medicína chyby? O-sobné skúsenosti amerického lekára.
139 str., 5,00 eur, u nás len 1,00 euríčko
Bezdomovcom zamkli kanál
Pomôže nám EÚ? Čo pre nás robí? Ako ovplyvňujú životné prostredie banky a úrady? Nielen voda a vzduch, ale aj právo a informácie. O životnom prostredí úplne inak. Ako v tom EU všetci skončíme?
200 str., 6,00 eur, u nás len 1,00 euríčko
Karma a reinkarnácia
Pravda o živote a smrti. Kniha vám pomôže nájsť smer cesty života a uľahčí každý deň.
168 str., 8,00 eur, u nás len 3,00 eurá
O Slovákoch a Maďaroch
100 otázok a odpovedí o slovensko-maďarských vzťahoch. Z histórie i súčasnosti maďarizačných snáh. Ako Maďari neustále falšujú a prekrucujú svoju históriu?
100 str., 4,00 eurá, u nás len 1,00 evro
Cesta domov je ešte ďaleká
Kvôli čomu sme sa narodili? Neuveriteľný životný príbeh, ktorý by sa malými obmenami mohol stať aj Vám. Pre všetkých, ktorí už nechcú blúdiť v temnotách a chceli by vykročiť v ústrety svetlu. Ako to teda je?
110 str., 4,50 eura, u nás len 1,00 evro
Duchovné prebudenie
Aký bude ďalší vývoj civilizácie? Viete, že o ňom môže rozhodnúť každý z nás? Ohrozujú ľudstvo katastrofy, alebo sa môže pred nimi chrániť? Nachádzame sa na začiatku nového veku? Atď.
112 str., 6,00 eur, u nás len 2,00 eurá
Ježiš, miláčik žien
Aký vlastne Ježiš bol a ako žil? Čo je pravda v biblii a čo dokladá história? Ježiš je žiarivým príkladom pre emancipované ženy, vyspelých mužov a hľadajúcu mládež.
154 str., 5,30 eura, u nás len 1,00 euro
Dobrodružstvo so senzibilmi
O mimoriadnych schopnostiach liečiteľov, jasnovidcov, veštcov, atď. V čom je ich tajomstvo? Možno predpovedať budúcnosť? Aká je naša slobodná vôľa a o čom rozhoduje Boh?
146 str., 6,50 eura, u nás len 1,00 euro
Domáce lieky
Radí najslávnejší americký jasnovidec a liečiteľ E. Cayce. Prečo oficiálna lékarska veda zlyhala? Mnoho praktických rád a vyliečených prípadov. Návody na domáce recepty.
200 str., 8,00 eur, u nás len 3,00 eurá
Kozmické evanjelium
Hrozí ľudstvu neodvratná skaza? Dôkazy o pôsobení mimozemských civilizácií v novoveku. Únosy do UFO-objektov. Sú anjeli len poslovia mimozemských civilizácií? Hmatateľné dôkazy o ich pôsobení v novoveku.
214 str., 8,00 eur, u nás len 2,00 eurá
Lovci duší
Pojednáva o horúcich témach, ktoré vedú k búrlivým diskusiám. Náboženstvá - všetky sú falošné, existuje nejaké správne? Prostriedky ovládania ľudského vedomia. Prečo ľudia veria v Boha? Ako bojovať proti fanatizmu? Nové netradičné náboženstvá - scientológia, náboženskí diktátori, ...
174 str., 7,00 eur, u nás len 1,00 euro
Evanjelium rozkoše
Je láska hriešna? Prečo cirkev nepraje sexu? Vzťah dvoch ľudí väčšinou končí intímnym stykom. Kniha s jemne humorným nádychom napomáha upevniť vzťahy, uľahčuje stretnutia a nevulgárnym spôsobom popisuje rôzne intímne polohy.
132 str., 4,50 eura, u nás len 1,00 euro
Život bez chorôb
Osvedčené, overené, jednoduché a praktické rady a recepty, ako sa dostať aj z ťažkých, oficiálnou medicínou neliečiteľných onemocnení.
206 str., 9,50 eura, u nás len 5,00 eurov
Ukradnutý skladateľ
Bol hudobný skladateľ a klavírny virtuóz F. Liszt slovenského pôvodu? Vo všetkých svetových encyklopédiach ho uvádzajú ako Maďara alebo Nemca, ale to vôbec nie je pravda. Čo všetko ešte neviete o Lisztovi?
192 str., 12,00 eur, u nás len 2,00 eurá
Vzbura proti maďarizácii
V rokoch 1906–1908 odsúdili maďarské úrady 379 uvedomelých Slovákov. Hrdinský príbeh Slovákov, ktorí sa postavili na odpor maďarizácii a úrady ich odsúdili.
140 str., 9,00 eur, u nás len 1,00 euro
Sprisahanie proti republike
Skutočná tvár maďarskej politiky voči Slovensku. Klamstvá, intrigy, podvody...
42 str., 5,80 eura, u nás len 1,00 euro
Perly ducha
O láske, živote, múdrosti, viere,... Z myšlienok slávnych, ako správne žiť a duchovne rásť a pozitívne ovplyvňovať ďalší vývoj svojej osobnosti.
192 str., 7,50 eura, u nás len 1,00 euro
Devín – božská perla Slovenska
Aká je dávna história Devínu? Aký je význam tohto miesta pre nás Slovákov a Slovanov? Čo všetko sa tu odohralo? Poznáme už skutočnú pravdu o tomto mieste? Od najstarších čias až po dnešok. Pútavé čítanie.
134 str., 7,50 eura, u nás len 2,00 eurá
Boh je ateista
Nahá pravda. Ako v skutočnosti vyzerá Boh? A ľudská duša? Prečo nás cirkev stále klame? Ako to je v skutočnosti? Šokujúce pohľady na svet. Prečo toľko omylov? V čom sa mýlia veriaci i ateisti?
157 str., 6,00 eur, u nás len 1,00 euro
Kniha pre mimo zemšťanov
Neuveriteľné, zábavné i absurdné poviedky! Vidíte čo sa deje naokolo alebo len snívate? Všetko je inak? Žeby pokračovanie Hlava XII?
288 str., 11,00 eur, u nás len 4,00 eurá
Zdravie a duchovno
Tu nájdete odpovede na otázky, ktoré vás už dlho trápia. Čo spôsobuje choroby? Ako očistiť svoje telo i dušu? Ako sa vyliečiť? Čo sú to čakry a ako sa s nimi pracuje? Ako rozvíjať svoje liečiteľské schopnosti?
240 str., 9,00 eur, u nás len 3,00 eurá
Recidívy klerikalizmu
Ovládla cirkev Slovensko už úplne, alebo sa na to ešte iba chystá? Aké nástroje na to cirkev používa? Fakty a dokumenty. Bude nám na Slovensku opäť vládnuť cirkev? Až kam to všetko zájde?
152 str., 12,00 eur, u nás len 1,00 euríčko
Obžaloba náboženstva
Viac ako 800 kritických svedectiev proti náboženstvu. Čo hovoria spisovatelia, filozofi a vedci o náboženstve, viere, morálke atď. Pozoruhodné dielo amerického autora Dolana. Pozoruhodné dielo. Kritické svedectvá. Spisovatelia, filozofi a vedci o náboženstve, cirkvách, viere, o morálke, atď.
280 str., 9,90 eura, u nás len 2,00 eurá
Záhady okolo nás
Hovoria hviezdy pravdu? Ovplyvňujú náš život? Aký je rozdiel medzi bielou a čiernou mágiou? Ako sa veští? Zaujímavosti z psychotroniky, ezoteriky, mágie, alternatívnej medicíny. Najrozmanitejšie záhady okolo nás, astrológia, veštenie, sekty atď.
180 str., 5,50 eura, u nás len 1,00 euro
Pornografia a sloboda prejavu
Pornografia budí veľké znepokojenie. Nie je preto náhoda, že rôzne združenia občianskych aktivít sa snažia proti nej vystupovať.
64 str., 3,00 eurá, u nás len 0,50 euro
Spolunažívanie Slovákov s Maďarmi
Hrozí nám maďarská pandémia? Kto je väčším nacionalistom? Budú deti slovenských Maďarov ešte potrebovať slovenčinu?
142 str., 6,00 eur, u nás len 2,00 eurá
Tajomstvo záhad
Ako vznikali staroveké civilizácie? Nebolo to tak ako tvrdia vedci! Ako to bolo s Atlantídou? Aký je zmysel ľudského života?
180 str., 8,00 eur, u nás len 3,00 eurá
Liečivá sila lásky
Zázračné účinky lásky na zdravie a psychiku človeka. Neuveriteľné súvislosti. Rady zamerané na fyzické a duševné zdravie.
214 str., 8,50 eura, u nás len 3,00 eurá
Šokujúce myšlienky slávnych
Ateizmus nevymysleli komunisti. O cirkvi, o farároch, Bohu, o poverách a bludoch. O pravej i nepravej viere, atď. Skutočne budete šokovaní! Z celého sveta.
188 str., 7,50 eura, u nás len 1,00 euro
Ako sa ľahko učiť
Osvedčené a účinné metódy. Ako sa čo najľahšie naučiť študijnú látku? Ako zvládnuť učivo ľahšie a rýchlejšie? Využite potenciál mozgu.
192 str., 6,50 eura, u nás len 2,00 eurá
Život po živote
Čo s nami bude po smrti? O záhadách medzi nebom a zemou. Skutočná pravda o cestách a vývoji ľudskej duše po opustení fyzického tela. Veľmi poučné.
133 str., 6,90 eura, u nás len 1,00 euro
Živá strava
Ako sa dostať z beznádejných stavov. Príručka o účinkoch čerstvého ovocia a zeleniny na zdravie. Mnoho prípadov vyliečenia rôznych ochorení. Návody.
192 str., 9,50 eura, u nás len 5,00 eur
Šalamúnova pečať
O čom je zakázané hovoriť? Kto vlastne vytvoril kresťanstvo, kto a ako sa postaral o jeho rozšírenie? Ako súvisí kresťanstvo a Judaizmus. Klamstvá v biblii. O čo išlo pri poslednej večeri, atď. Aká je skutočná pravda o kresťanstve?
148 str., 6,00 eur, u nás len 2,00 eurá
Tajomstvá života a smrti
Kniha, ktorá zmení váš pohľad na život a svet okolo vás. Najslávnejší americký jasnovidec a liečiteľ E. Cayce o liečení, zázrakoch, stravovaní, osude, náboženstve, manželstve a láske, zmysle života.
154 str., 6,00 eur, u nás len 2,00 eurá
Tajomstvo všetkých nemocí
Čo spôsobuje naše choroby ako sa im vyhnúť? Liečiteľské metódy so zaručeným úspechom a výsledkom. Ako sa zdravo stravovať, a zbaviť aj tých najhorších chorôb. Čo jesť, aby ste boli fit!
150 str., 7,30 eur, u nás len 3,00 eurá